arrow-up
Coins & Tokens

Kombai Inu là gì? Tổng thể về tiền điện tử Kombai Inu

Tác giả :
Lượt xem :
745

KOMBAI INU là gì ?

($ KOMBAI)

Kombai là một mã thông báo giảm phát dành cho những người yêu chó. Hệ thống thuế của Kombai phân bổ 2% mỗi giao dịch Kombai (mua / bán) giữa những người nắm giữ hiện tại dưới dạng và khuyến khích. 
2% được đốt để giảm nguồn cung theo thời gian trong khi 2% khác được trả lại cho nguồn cung.

Đánh giá bài viết

Tác giả

Thẻ

Bài viết liên quan