OneSwap là một giao thức giao dịch dựa trên Hợp đồng thông minh hoàn toàn phi tập trung, giới thiệu các lệnh giới hạn trên cơ sở niêm yết mã thông báo không cần sự cho phép của DEX và tạo thị trường tự động, đồng thời cải thiện trải nghiệm người dùng thông qua Ví OneSwap của riêng nó. Là một nền tảng dịch vụ giao dịch một cửa trên chuỗi toàn cầu, OneSwap có thể được triển khai trên bất kỳ blockchain nào hỗ trợ hợp đồng thông minh.

Hướng dẫn mua bán OneSwap DAO Token

OneSwap DAO Token trade đang được mua bán trên sàn MEXC ( Đăng kí qua link https://coinvietnam.io/MEXC nếu chưa có tài khoản để giảm 40% phí giao dịch)

Đọc thêm:  Sàn MEXC | Hướng dẫn đăng kí và sử dụng sàn MEXC chi tiết

Mua Bitcoin, usdt trên sàn Binance ( Đăng kí qua link https://coinvietnam.io/binance giảm 10% phí giao dịch nếu chưa có tài khoản nhé – đăng kí để tham gia nhóm tín hiệu private)

Đọc thêm: Sàn Binance | Hướng Dẫn Đăng Ký Và Sử Dụng Từ A-Z

Các tính năng của OneSwap là gì?

Danh sách mã thông báo miễn phí
OneSwap hỗ trợ giao dịch giữa các mã thông báo đáp ứng tiêu chuẩn ERC20. Không có phí niêm yết cũng như không cần sự cho phép để tạo ra một thị trường.


Lập thị trường tự động (AMM) Lập thị trường tự động (AMM) có thể tính toán giá mua và giá bán theo công thức để cung cấp báo giá liên tục cho thị trường. Về cơ bản, AMM là tác nhân tự động và có thể được thực hiện thông qua các hợp đồng thông minh mà không cần sự can thiệp của con người. OneSwap áp dụng thuật toán “công thức tạo thị trường sản phẩm không đổi” trong AMM, thuật toán này đặc trưng trong việc cung cấp tính thanh khoản của công ty cho thị trường bất kể sổ lệnh lớn đến mức nào hay nhóm thanh khoản nhỏ như thế nào.

Đặt hàng Chế độ Sách
OneSwap hỗ trợ đặt hàng theo chuỗi. Người dùng có thể đặt lệnh mua và bán với một mức giá cố định. Tất cả các lệnh đang chờ xử lý được lưu trữ trong sổ đặt hàng của blockchain và hệ thống sẽ tiến hành khớp lệnh và thanh toán giao dịch theo các lệnh mua và bán. Bằng cách này, tính bảo mật và tính minh bạch cao có thể được đảm bảo. Tuy nhiên, tất cả các thao tác như đặt lệnh, hủy lệnh, v.v. cần phải được xác nhận trên chuỗi và tốc độ giao dịch bị ảnh hưởng bởi mạng chuỗi công khai và phí giao dịch phải trả.


Khuyến khích và quản trị OneSwap
Để tạo điều kiện cho việc quản trị trên chuỗi, OneSwap được triển khai trên Ethereum sẽ phát hành mã thông báo quản trị ERC20 được gọi là ONES cho phép chuyển quyền sở hữu và cơ chế danh sách đen. Tổng số tiền của nó không đổi là 100 triệu. Trong số đó, 50% được sử dụng làm quỹ cộng đồng để hỗ trợ xây dựng hệ sinh thái OneSwap, và 50% còn lại thuộc sở hữu của nhóm OneSwap. Quỹ cộng đồng sẽ được áp dụng cho quản trị chuỗi.

Phí giao dịch được tạo ra từ giao dịch hoán đổi và giao dịch trên OneSwap được chia thành hai phần: 60% chuyển trực tiếp cho nhà cung cấp thanh khoản và 40% để mua lại và đốt ONES. ONES là một mã thông báo giảm phát trong đó nó được mua lại và đốt tự động bởi hợp đồng mua lại mã thông báo.

 


Khuyến khích thanh khoản
Người dùng OneSwap có thể bơm thanh khoản vào nhóm vốn cặp giao dịch của OneSwap bằng các tài sản kỹ thuật số nhàn rỗi của họ và kiếm được phí giao dịch với tư cách là nhà cung cấp thanh khoản. Mỗi nhóm quỹ trong OneSwap có một mã thông báo vốn chủ sở hữu tương ứng và người dùng đưa tính thanh khoản vào nhóm sẽ nhận được mã thông báo vốn chủ sở hữu tương ứng làm bằng chứng về vốn chủ sở hữu để rút tiền.

Người dùng quản trị trên chuỗi có thể đưa ra các đề xuất và bỏ phiếu cho các đề xuất trong cộng đồng như một cách quản trị trên chuỗi. Những người có đủ số lượng ONES (hơn 1% tổng số mã thông báo) có thể bắt đầu đề xuất và bất kỳ người dùng nào nắm giữ ONES đều có thể bỏ phiếu cho hoặc chống lại một đề xuất. Cuộc bỏ phiếu kéo dài trong ba ngày, với một mã thông báo cho một phiếu bầu. Sau khi bỏ phiếu, các đề xuất nhận được nhiều phiếu thuận hơn là tiêu cực sẽ được thông qua.


Ví OneSwap là gì?


Để dễ tiếp cận hơn, OneSwap có ví riêng của mình . Thông qua OneSwap Wallet, người dùng có thể nhanh chóng truy cập OneSwap mà không cần dựa vào bất kỳ công cụ nào của bên thứ ba. OneSwap Wallet là một ví phi tập trung hoàn hảo. Nó sẽ không lưu trữ cụm từ ghi nhớ, khóa riêng tư cũng như kiểm soát tài sản của bạn , nhằm mục đích cung cấp cho bạn dịch vụ đơn giản và dễ sử dụng nhất mà vẫn đảm bảo an ninh.


Cách nhận ONES?

Bạn có thể nhận được lô ONES đầu tiên thông qua Khai thác phí Tx và Khai thác thanh khoản, và các ONES sau đó có thể được mua trong OneSwap.

 

Những mã thông báo nào có thể tham gia Khai thác phí Tx và Khai thác tính thanh khoản?
Nhóm vốn (cặp giao dịch) bao gồm hai mã thông báo bất kỳ trên Danh sách trắng mã thông báo là một cặp giao dịch hợp lệ. Thực hiện một giao dịch hoặc thêm thanh khoản vào các nhóm vốn này có thể tham gia Khai thác phí Tx và Khai thác thanh khoản.