arrow-up
Coins & Tokens

Umee là gì? Thông Tin Chi Tiết Dự Án Về Cross-chain

Tác giả :
Lượt xem :
1111

Tổng quan về Umee

Umee là gì?

Umee là cơ sở hạ tầng phi tập trung cho các tương tác chuỗi chéo giữa các mạng. Umee kết nối người dùng để tạo các vị thế cho vay và đi vay, di chuyển vốn qua các chuỗi, khám phá các cơ hội lợi nhuận mới và khám phá các ứng dụng DeFi giao nhau giữa các mạng một cách liền mạch và không tin cậy. Ngay từ đầu, Umee sẽ tạo ra một nền tảng cho vay và cho vay liên chuỗi giữa các blockchain Ethereum và Cosmos. Umee sẽ sử dụng giao thức IBC và các công nghệ bắc cầu như Gravity Bridge để kết nối các mạng. Ngoài ra, Umee sẽ triển khai các công cụ DeFi phổ quát và các thành phần money lego nhằm tương tác với hệ sinh thái tiền điện tử rộng lớn hơn.

Một trong những điểm khác biệt chính của Umee là liên quan đến các tài sản được thế chấp từ các chuỗi khối POS, nghĩa là sử dụng các tài sản được đặt cọc làm tài sản thế chấp để vay tài sản trên một blockchain khác. Người dùng sẽ có thể tương tác liền mạch với nhiều mạng mà không cần phụ thuộc vào những người giữ cổng tập trung.

Tại sao là Umee?

Umee được tạo ra để giải quyết ba vấn đề chính tồn tại trong DeFi:

 • Lợi nhuận tách rời;
 • Rủi ro có hệ thống tập trung và
 • Vốn biệt lập.

Umee có kế hoạch phá vỡ các lỗ hổng vốn có giữa các blockchains bằng cách sử dụng các giải pháp cầu nối theo hướng kết nối các blockchain với nhau và khuyến khích hiệu quả sử dụng vốn tốt hơn. Các mục tiêu cuối cùng sẽ là cho phép cho vay và cho vay liên chuỗi, đặt cọc và ủy quyền đa chuỗi, cộng với tỷ lệ xác định cross-chain.

Đường dẫn đến một Trung tâm DeFi Chuỗi chéo

Umee được xây dựng trên Cosmos trong khi tận dụng IBC làm giao thức lớp 0 để giao tiếp và tương tác chuỗi khối chéo

Sử dụng Gravity Bridge để kết nối với Ethereum, Umee sẽ giao tiếp với nhiều giải pháp bắc cầu để tạo ra một trung tâm tiền điện tử toàn cầu

Umee sẽ dẫn đầu với việc phân quyền và đặt cược liên chuỗi, khai thác thanh khoản chuỗi chéo và phân phối tài sản, cùng với các dự án đa hướng

Mục tiêu Umee

 • Cross chain Support: Người dùng tương tác với nhiều mạng liền mạch mà không cần phụ thuộc vào người gác cổng tập trung
 • Hiệu quả sử dụng vốn: Vốn trên các mạng lưới sẽ không còn tồn tại trong các silos và tính thanh khoản được kết nối với nhau và được truy cập xuyên suốt
 • Money Legos meets PoS: Các giao thức DeFi sẽ tương tác với lợi suất Proof of Stake trong khi việc đặt cược các công cụ phái sinh tạo ra các mô hình tài chính mới
 • Trung tâm DeFi: Một platform, không được phép mở cho tất cả người dùng và dự án tham gia vào DeFi journeys của họ

Cơ sở hạ tầng Cross Chain

Umee sẽ sử dụng giao thức IBC được tạo ra từ hệ sinh thái Cosmos. Giao thức hoạt động như một lớp vận chuyển, ủy quyền và sắp xếp được tiêu chuẩn hóa giữa các mạng blockchain và là một giao thức lớp 0 kết nối giữa tất cả các mạng cuối cùng nhanh.

Ngoài ra, Umee sẽ sử dụng các công nghệ bridge như những công nghệ đang được phát triển thông qua dự án Gravity Bridge. Một cân nhắc chính của Umee sẽ là mở rộng các hoạt động DeFi giữa Cosmos và Ethereum trong khi giới thiệu khả năng kết hợp bổ sung với các protocols khác. Điều này sẽ đi kèm với sự nhấn mạnh mạnh mẽ vào các công nghệ tương thích với Ethereum như Ethermint để tạo điều kiện thuận lợi cho EVM dựa trên sự đồng thuận của Tendermint cũng như nhiều triển khai các công nghệ bridging Ethereum. Hy vọng của Umee là tương tác với nhiều mạng ngoài Cosmos và Ethereum khi họ đang mở rộng Cross Chain DeFi.

Cơ sở vốn Cross Chain

Thông qua việc triển khai các giải phápBridge, Umee sẽ tạo ra một nguồn vốn chung cho các tài sản Cross Chain. Một lĩnh vực mà nhóm Umee rất hào hứng đó là staking và delegation.

Umee Cross Chain Capital Facility là nơi mã hóa logic tài chính.

Sau khi tài sản được gửi từ các blockchain khác qua Umee bridge, chúng có thể tham gia vào giao thức DeFi thông qua Cross Chain Capital Facility. Cross Chain Capital Facility được xây dựng bằng cách sử dụng Ethereum smart contract cũng như kiến ​​trúc Cosmos dựa trên CosmWasm để xây dựng các công cụ DeFi.

Umee sẽ cho phép khả năng cho vay trên một blockchain và cho vay trên một blockchain khác. Đối với lần lặp đầu tiên, người dùng sẽ có thể cho vay trên chuỗi khối Ethereum, sau đó vay tài sản trên chuỗi khối Cosmos và ngược lại.

uToken

Người dùng muốn tham gia cho vay hãy gửi tài sản của họ qua Umee Bridg và được gửi đến Cross Chain Capital Facility. Khi khoản tiền gửi đã được xác nhận, người cho vay sẽ nhận được một mã thông báo thế chấp, uToken . Đối với việc cho vay tài sản, họ sẽ nhận được lãi suất. Các uTokens đại diện cho tài sản cho vay cũng như lãi thu được thông qua việc cho vay tài sản.

UToken là một mã thông báo ERC 20 đại diện cho vị trí thế chấp từ phía Cosmos trên Ethereum

meToken

Người dùng đặt tài sản trong hệ sinh thái Cosmos có thể gửi mã thông báo của họ đến Umee, đặt cược chúng và đổi lại sẽ nhận được meToken . Khi vị trí đặt cược kiếm được phần thưởng đặt cược, meToken đồng thời kiếm được phần thưởng đặt cược.

meToken = đặt cọc sẽ có tỷ lệ 1: 1 với nội dung được đặt cọc

Quá trình hủy liên kết

Người dùng có thể rút phần thưởng đặt cược bất cứ khi nào họ chọn. Để nhận được tiền, người dùng phải thực hiện quy trình hủy liên kết dựa trên các thuộc tính đặt cược của mã thông báo ban đầu và trao đổi meToken lấy số tiền gốc ban đầu.

Sau khoảng thời gian hủy liên kết, chủ sở hữu meTokens sẽ có thể đổi meTokens của họ lấy uTokens tương đương. Chủ sở hữu uTokens có thể rút ngay các Atoms hoặc bất kỳ mã thông báo nào họ đã gửi.

Kiến trúc Protocol

Giao thức Umee được phân cấp hoàn toàn dựa trên Tendermint và IBC-enabled Cosmos Zone với hỗ trợ gốc cho các tài sản được chốt Ethereum ERC-20 thông qua Gravity Bridge – một cầu nối chuỗi chéo hai chiều an toàn, hiệu quả, không giám sát và phi tập trung. Umee network hỗ trợ vay và cho vay cả tài sản gốc Cosmos và Ethereum.

Vai trò của Umee

Lenders

Người dùng gửi tài sản của họ vào Quỹ Cross Chain Capital Facility để người dùng vay.

Người cho vay nhận được uTokens hoặc meTokens đại diện cho các vị thế tài sản thế chấp của họ. Người cho vay sẽ nhận được lãi suất dựa trên tài sản mà họ cho vay.

uTokens = tài sản cho vay + lãi từ việc cho vay tài sản của họ

meTokens = tài sản đặt cược + lợi nhuận đặt cược

Hiện tại, người dùng gửi tài sản vào Cross Chain Capital Facility sẽ nhận được uToken ERC 20 compliant. UToken ERC 20 compliant sau đó có thể được chuyển giữa cả Cosmos và blockchain của Ethereum thông qua two-way peg (chốt hai chiều).

Borrowers

Sau khi người cho vay nhận được uTokens hoặc meTokens của họ, họ có thể sử dụng chúng để vay.

Để vay được, phải ký quỹ đủ tài sản thế chấp để đảm bảo mức thế chấp vượt mức cần thiết. uTokens & meTokens sẽ là tài sản thế chấp được sử dụng để thiết lập khoản vay vì chúng là các chỉ số trực tiếp về tài sản thế chấp được gửi vào Cơ sở vật chất tài sản.

Người dùng sẽ có thể sử dụng uTokens và meTokens của họ làm tài sản thế chấp để vay tài sản từ Cross Chain Capital Facility.

Người dùng có thể sử dụng mã thông báo thế chấp để vay bất kỳ tài sản nào được gửi trên Cross Chain Capital Facility có đủ dự trữ. Điều này bao gồm cả Cosmos cũng như tài sản Ethereum.

Collateral Managers

Giao thức quản lý tài sản thế chấp theo dõi tài sản thế chấp liên quan đến các vị trí của người vay. protocol này được đưa ra để đảm bảo rằng tỷ lệ khoản vay trên giá trị là đủ để đảm bảo việc thế chấp quá mức của mạng lưới Capital Facility network. Các vị trí vay sẽ có tài sản thế chấp đa dạng.

 • Quản lý tài sản thế chấp vị thế vay – trong hệ thống này, quản lý tài sản thế chấp sẽ được xác định bởi các yếu tố sức khỏe cơ bản của các nhóm mà người dùng vay. Mức độ thế chấp quá mức cao hơn sẽ là cần thiết vì một số tài sản dễ biến động hơn hoặc có giá trị vốn hóa thị trường thấp hơn những tài sản khác.
 • Người quản lý thanh lý bắt đầu quá trình chuyển tài sản vào thị trường đấu giá, nơi người giữ có thể chọn đấu giá cho các Vị trí vay không được thế chấp.
 • Thanh lý vị thế vay – Nếu tỷ lệ khoản vay so với giá trị giảm xuống dưới ngưỡng cần thiết của việc thế chấp quá mức, người quản lý thanh lý sẽ được thông báo từ Người quản lý tài sản đảm bảo để bắt đầu quá trình bán tài sản trên thị trường mở. Tài sản sẽ được bán với giá chiết khấu cao để khuyến khích việc mua ngay lập tức. Người đi vay có thể ngăn chặn quá trình này bằng cách thêm các mã thông báo thế chấp bổ sung để đảm bảo việc thế chấp quá mức lành mạnh.

Thông tin cơ bản về token của Umee

Hiện tại, nhóm Umee đang tập trung vào sự phát triển của giao thức Umee protocol. Họ không có mã thông báo Umee vào lúc này. Do đó, bất kỳ mã thông báo Umee nào được phát hành bên ngoài nhóm Umee sẽ không được coi là liên kết với dự án này.

Team, Investors & Partnership

Team

Update…

Investors and Partnership

Roadmap

Update…

Cách Sở Hữu

Tham gia mua trên Coinlist vào ngày vào ngày 1 tháng 12, 17:00 giờ UTC và có hai lựa chọn công khai:

lựa chọn 1

 • Nguồn cung: 300.000.000
 • Giá: $ 0,06
 • Khóa và phát hành: vách đá 2 tháng, theo sau là lịch trình kiểm tra tuyến tính 10 tháng, với các mã thông báo được phát hành vào hoặc khoảng ngày 15 tháng 2 năm 2022

Lựa chọn 2

 • Nguồn cung: 200.000.000
 • Giá: $ 0,07
 • Khóa và phát hành: vách đá 2 tháng, theo sau là lịch trình kiểm tra tuyến tính 8 tháng, với các mã thông báo được phát hành vào hoặc khoảng ngày 15 tháng 2 năm 2022

Đăng ký ở đây “

Câu trả lời

 

Kết luận

Về lâu dài, Umee sẽ hoạt động như một trung tâm DeFi xuyên chuỗi, kết nối các hệ sinh thái khác nhau với nhau và phát triển các sản phẩm tài chính mới. Umee sẽ kết hợp các công cụ như giải pháp mở rộng lớp 2, side chain architectures, các công cụ từ hệ sinh thái roll-ups cũng như các protocols thay thế để kết nối giữa các mạng blockchain.

Qua đây, mình hy vọng sẽ cung cấp cho các bạn thêm thông tin về dự án Umee.

Tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư, bạn nên tự tìm hiểu kỹ trước khi đưa gia quyết định tham gia đầu tư. Tham gia các kênh mạng xã hội bên dưới để cập nhật nhưng thông tin mới nhất về thị trường nhé

5/5 - (30 bình chọn)

Tác giả

CoinVietNam

CoinVietNam chia sẻ các kiến thức về Crypto.

Bài viết liên quan