arrow-up
Binance Smart Chain (BSC)

The Transfer Token (TTT) Là Gì? Thông Tin Chi Tiết Dự Án The Transfer Token

Tác giả :
Lượt xem :
953

The Transfer Token Là Gì?

The Transfer Token (TTT), được phát triển bởi Atom Solutions Co., Ltd, là mã thông báo có nguồn gốc từ Ví vĩnh cửu, nhằm mục đích thay đổi bối cảnh hiện tại của trao đổi tiền tệ và chuyển tiền ra nước ngoài. Nhằm mang lại lợi ích nhiều nhất có thể cho người dùng và chủ sở hữu của nó, nó hỗ trợ trao đổi tiền tệ. TTT giảm thiểu chi phí và phí trao đổi so với môi trường hiện tại và có Phân phối Cổ tức. Người dùng có quyền nhận một phần phí phát sinh từ việc người dùng khác giao dịch và trao đổi trên nền tảng Ví Eternal, hàng tuần, phù hợp với số lượng TTT mà họ giữ trong tài khoản Eternal Wallet của họ. Mặc dù có nguồn gốc từ Ví vĩnh cửu, nhưng TTT cũng có thể được giao dịch trên một số sàn giao dịch bên ngoài. Với sự ra đời của giao dịch TTT, nhóm nghiên cứu nhằm mục đích chuyển đổi thị trường chuyển tiền ra nước ngoài và trao đổi tiền tệ,

Thông tin cơ bản về The Transfer Token token

  • Token Name: The Transfer Token
  • Ticker: TTT
  • Blockchain: Updating
  • Token Standard: ERC20
  • Contract: 0x2494a68C1484376fEf880b4c24D91f049d29B02A
  • Token Type: Utility
  • Total Supply: Updating
  • Circulating Supply: Updating

Cách sở hữu The Transfer Token

The Transfer Token đang được giao dịch trên các sàn LBANK XT

Tổng kết

 

Đánh giá bài viết

Tác giả

CoinVietNam

CoinVietNam chia sẻ các kiến thức về Crypto.

Thẻ

Bài viết liên quan